• +(99871) 200 1100
  • Filiallar
  • Europrotocol

Hisoblangan va to'langan dividendlar

  • Asosiy
  • Hisoblangan va to'langan dividendlar

2021 yil uchun

  Imtiyozli aksiyalar bo‘yicha 1 200 000 000,0 so‘m (imtiyozli aksiyalar nominal qiymatining 15 foizi, ya’ni har bir imtiyozli aksiya uchun 0,15 so‘m) dividendlar hisoblangan va to‘langan. 
Oddiy aktsiyalar bo'yicha dividendlar hisoblanmadi yoki to'lanmadi. Hisoblangan dividendlar bo'yicha qarzlar yo'q.

2020 yil uchun

  Imtiyozli aksiyalar bo‘yicha 1 200 000 000,0 so‘m (imtiyozli aksiyalar nominal qiymatining 15 foizi, ya’ni har bir imtiyozli aksiya uchun 0,15 so‘m) dividendlar hisoblangan va to‘langan. 
Oddiy aktsiyalar bo'yicha dividendlar hisoblanmadi yoki to'lanmadi. Hisoblangan dividendlar bo'yicha qarzlar yo'q

2019 yil uchun

 Dividendlar hisoblab chiqilgan va imtiyozli aktsiyalar bo'yicha to'langan - 750 000 000,0 so'm (imtiyozli aktsiyalarning nominal qiymatining 15%, ya'ni har bir imtiyozli aktsiya uchun 0,15 so'm). 
Oddiy aktsiyalar bo'yicha dividendlar hisoblanmagan va to'lanmagan. Hisoblangan dividendlar bo'yicha qarzdorlik yo'q.

2018 yil uchun

 Dividendlar hisoblab chiqilgan va imtiyozli aktsiyalar bo'yicha to'langan - 750 000 000,0 so'm (imtiyozli aktsiyalarning nominal qiymatining 15%, ya'ni har bir imtiyozli aktsiya uchun 0,15 so'm). 
Oddiy aktsiyalar bo'yicha dividendlar hisoblanmagan va to'lanmagan. Hisoblangan dividendlar bo'yicha qarzdorlik yo'q.

2017 yil uchun

 Dividendlar hisoblab chiqilgan va imtiyozli aktsiyalar bo'yicha to'langan - 150 000 000,0 so'm (imtiyozli aktsiyalarning nominal qiymatining 15%, ya'ni har bir imtiyozli aktsiya uchun 0,15 so'm). 
Oddiy aktsiyalar bo'yicha dividendlar hisoblanmagan va to'lanmagan. Hisoblangan dividendlar bo'yicha qarzdorlik yo'q.

2016 yil uchun

 Dividendlar hisoblab chiqilgan va imtiyozli aktsiyalar bo'yicha to'langan - 150 000 000,0 so'm (imtiyozli aktsiyalarning nominal qiymatining 15%, ya'ni har bir imtiyozli aktsiya uchun 0,15 so'm). 
Oddiy aktsiyalar bo'yicha dividendlar hisoblanmagan va to'lanmagan. Hisoblangan dividendlar bo'yicha qarzdorlik yo'q.

2015 yil uchun

 Dividendlar hisoblab chiqilgan va imtiyozli aktsiyalar bo'yicha to'langan - 150 000 000,0 so'm (imtiyozli aktsiyalarning nominal qiymatining 15%, ya'ni har bir imtiyozli aktsiya uchun 0,15 so'm). 
Oddiy aktsiyalar bo'yicha dividendlar hisoblanmagan va to'lanmagan. Hisoblangan dividendlar bo'yicha qarzdorlik yo'q.

 

Bog'lanish

  • +(99871) 200 1100
  • office@go.kapitalsugurta.uz
  • O'zbekiston Respublikasi, Toshkent sh., 100000, M.Gandi ko'chasi 44-uy

Qayta aloqa